ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2562
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
101,543
125
585
103
2,213.640
986,054.56
17
35
-
0.57
56,002.28
5.68
1,042,056.84
2
72,171
137
118
58
4,002.000
228,008.00
6
7
1
66.00
11,864.00
5.20
239,872.00
3
198,019
184
415
265
5,602.000
792,408.00
6
7
3
65.00
12,660.00
1.60
805,068.00
4
97,187
258
1,341
325
9,258.870
2,312,635.48
12
70
1
19.90
112,479.60
4.86
2,425,115.08
5
155,923
129
1,270
139
5,837.870
2,110,951.48
3
2
-
-
3,200.00
0.15
2,114,151.48
6
151,174
150
247
110
3,290.620
452,362.48
7
5
-
44.00
8,176.00
1.81
460,538.48
7
169,259
65
381
63
1,050.030
639,000.12
6
17
-
-
27,200.00
4.26
666,200.12
8
120,761
136
110
102
4,270.600
233,882.40
4
1
3
46.00
2,984.00
1.28
236,866.40
9
94,854
118
698
107
3,726.000
1,174,504.00
3
3
-
42.00
4,968.00
0.42
1,179,472.00
10
105,047
202
802
150
6,439.430
1,368,957.72
4
4
2
42.50
7,370.00
0.54
1,376,327.72
11
78,394
123
881
117
5,739.840
1,479,359.36
15
64
2
78.13
103,512.52
7.00
1,582,871.88
12
122,296
196
267
198
6,215.750
531,263.00
10
10
-
30.00
16,120.00
3.03
547,383.00
13
107,754
131
114
112
2,565.000
237,460.00
9
5
1
73.00
8,692.00
3.66
246,152.00
14
191,323
71
469
62
50,813.890
978,455.56
3
21
3
83.80
35,135.20
3.59
1,013,590.76
15
193,315
334
361
270
8,729.330
720,517.32
7
82
1
68.00
131,872.00
18.30
852,389.32
16
67,211
98
91
90
4,616.000
200,064.00
4
1
2
15.00
2,460.00
1.23
202,524.00
17
110,417
170
151
94
4,631.160
297,724.64
6
1
2
72.65
2,690.60
0.90
300,415.24
18
146,841
165
441
172
5,541.636
796,566.55
4
7
1
88.00
11,952.00
1.50
808,518.55
19
183,878
285
1,980
303
11,745.610
3,336,182.44
13
54
1
50.00
87,000.00
2.61
3,423,182.44
20
88,288
151
173
115
5,066.380
343,065.52
4
3
-
25.65
4,902.60
1.43
347,968.12
21
125,299
148
107
118
3,984.000
234,336.00
11
6
-
50.00
9,800.00
4.18
244,136.00
22
90,148
187
193
178
6,299.500
405,198.00
5
2
-
72.00
3,488.00
0.86
408,686.00
23
106,919
182
413
149
5,030.500
740,522.00
15
103
3
30.00
166,120.00
22.43
906,642.00
24
91,278
124
75
194
4,551.320
215,805.28
6
6
3
61.38
11,045.52
5.12
226,850.80
25
48,207
262
30
170
8,542.190
150,168.76
6
3
-
-
4,800.00
3.20
154,968.76
26
142,990
145
439
162
2,337.900
776,551.60
6
15
1
10.00
24,440.00
3.15
800,991.60
27
48,382
128
476
120
5,315.000
830,860.00
4
1
1
23.00
2,092.00
0.25
832,952.00
28
178,290
95
1,851
107
2,822.420
3,015,689.68
3
5
3
-
9,200.00
0.31
3,024,889.68
29
45,701
115
130
87
3,526.160
256,904.64
1
-
-
2.00
8.00
0.00
256,912.64
30
70,341
79
94
67
2,448.010
186,992.04
2
1
1
30.00
2,120.00
1.13
189,112.04
31
89,237
343
91
282
6,976.945
286,307.78
2
1
1
50.00
2,200.00
0.77
288,507.78
32
50,382
111
351
117
3,213.990
621,255.96
1
-
-
15.00
60.00
0.01
621,315.96
33
125,981
123
192
145
3,897.790
380,791.16
3
1
1
-
2,000.00
0.53
382,791.16
34
142,311
165
416
184
7,275.310
768,301.24
9
8
-
25.82
12,903.28
1.68
781,204.52
35
78,031
232
248
226
6,833.670
514,534.68
6
11
2
63.00
18,652.00
3.63
533,186.68
36
71,952
164
365
132
5,507.030
658,828.12
3
14
-
26.00
22,504.00
3.42
681,332.12
37
81,806
169
229
141
5,467.330
444,669.32
8
6
3
9.20
10,836.80
2.44
455,506.12
38
175,662
131
217
139
6,498.110
428,792.44
33
35
3
68.16
57,472.64
13.40
486,265.08
39
119,709
115
350
123
3,229.900
622,119.60
3
6
2
22.50
10,490.00
1.69
632,609.60
40
111,293
198
70
132
5,380.084
186,320.34
6
3
3
12.95
6,051.80
3.25
192,372.14
41
85,642
140
49
118
2,777.000
136,708.00
5
3
1
-
5,200.00
3.80
141,908.00
42
123,026
122
382
136
4,381.780
683,127.12
2
6
3
27.42
10,909.68
1.60
694,036.80
43
95,836
144
219
139
3,897.250
421,589.00
6
21
3
89.49
35,157.95
8.34
456,746.95
44
23,655
95
2
54
27,750.385
135,801.54
3
-
2
18.35
873.40
0.64
136,674.94
45
78,860
103
177
80
4,890.390
334,761.56
2
7
2
35.00
12,140.00
3.63
346,901.56
46
204,532
121
447
143
4,418.960
790,075.84
7
35
1
19.73
56,478.92
7.15
846,554.76
47
156,267
209
402
291
9,287.700
796,750.80
6
5
3
77.00
9,508.00
1.19
806,258.80
48
172,990
187
821
179
3,131.370
1,397,725.48
8
15
-
15.20
24,060.80
1.72
1,421,786.28
49
104,577
205
1,109
85
4,739.810
1,827,359.24
2
1
2
-
2,400.00
0.13
1,829,759.24
50
81,689
118
225
126
5,546.017
432,584.07
2
2
1
67.00
3,868.00
0.89
436,452.07
รวม /(เฉลี่ย)
5,676,648
7,888
23,688
0
13.48
37,900,853.91
319
742
2
30.40
1,188,121.59
3.13
39,088,975.50
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2562 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2562 ดำเนินการได้ 319 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 742 ไร่ 2 งาน 30.40 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 99.01 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2561 ดำเนินการได้ 358 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,214 ไร่ 3 งาน 7.05 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 161.97 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2560 ดำเนินการได้ 376 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,268 ไร่ 2 งาน 52.98 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 169.15 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2559 ดำเนินการได้ 528 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,341 ไร่ 1 งาน 24.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.50 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 604 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,086 ไร่ - งาน 30.61 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 80.45 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 337 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,462 ไร่ 2 งาน 42.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 108.34 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 368 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 949 ไร่ - งาน 69.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 99.91 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 2890 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 8,065 ไร่ - งาน 57 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 161.30 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.49 ต่อพื้นที่กทม. ((39088975.500467/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2562 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100