ข้อมูลพื้นที่สวนสาธารณะ (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 7ประเภท
ลำดับ
ชื่อสำนักงานเขต
ประชากร
(คน)*
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี ก่อน
จำนวนและขนาดพื้นที่ ปี 2562
คิดเป็น %
ที่เพิ่มขึ้น
รวมขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)*
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(วา)
คิดเป็น ตร.ม.
(แห่ง)
(ไร่)
(งาน)
(ตร.วา)
คิดเป็น ตร.ม.
1
101,543
125
683
102
2,137.640
1,142,150.56
17
35
-
0.57
56,002.28
4.90
1,198,152.84
2
72,171
132
118
56
3,845.000
226,580.00
6
7
1
66.00
11,864.00
5.24
238,444.00
3
198,019
184
415
265
5,602.000
792,408.00
6
7
3
65.00
12,660.00
1.60
805,068.00
4
97,187
258
1,341
325
9,258.870
2,312,635.48
12
70
1
19.90
112,479.60
4.86
2,425,115.08
5
155,923
129
1,270
139
5,837.870
2,110,951.48
3
2
-
-
3,200.00
0.15
2,114,151.48
6
151,174
146
243
110
3,146.620
445,386.48
7
5
-
44.00
8,176.00
1.84
453,562.48
7
169,259
61
365
60
988.030
611,952.12
6
17
-
-
27,200.00
4.44
639,152.12
8
120,761
114
102
90
3,540.000
213,360.00
4
1
3
46.00
2,984.00
1.40
216,344.00
9
94,854
115
698
106
3,536.000
1,173,344.00
3
3
-
42.00
4,968.00
0.42
1,178,312.00
10
105,047
174
774
129
5,641.310
1,312,565.24
4
4
2
42.50
7,370.00
0.56
1,319,935.24
11
78,394
123
881
117
5,739.840
1,479,359.36
15
64
2
78.13
103,512.52
7.00
1,582,871.88
12
122,296
193
253
195
6,025.750
506,903.00
10
10
-
30.00
16,120.00
3.18
523,023.00
13
107,754
114
130
94
2,226.500
254,506.00
9
5
1
73.00
8,692.00
3.42
263,198.00
14
191,323
71
469
62
50,813.890
978,455.56
3
21
3
83.80
35,135.20
3.59
1,013,590.76
15
193,315
334
361
270
8,729.330
720,517.32
7
82
1
68.00
131,872.00
18.30
852,389.32
16
67,211
98
90
89
4,533.000
197,732.00
4
1
2
15.00
2,460.00
1.24
200,192.00
17
110,417
170
151
94
4,631.160
297,724.64
6
1
2
72.65
2,690.60
0.90
300,415.24
18
146,841
165
441
173
5,513.716
796,854.87
4
7
1
88.00
11,952.00
1.50
808,806.87
19
183,878
285
1,980
303
11,745.610
3,336,182.44
13
54
1
50.00
87,000.00
2.61
3,423,182.44
20
88,288
151
173
115
5,066.380
343,065.52
4
3
-
25.65
4,902.60
1.43
347,968.12
21
125,299
148
107
118
3,984.000
234,336.00
11
6
-
50.00
9,800.00
4.18
244,136.00
22
90,148
147
178
156
5,382.000
368,728.00
5
2
-
72.00
3,488.00
0.95
372,216.00
23
106,919
182
413
149
5,030.500
740,522.00
15
103
3
30.00
166,120.00
22.43
906,642.00
24
91,278
121
75
194
4,483.320
215,533.28
6
6
3
61.38
11,045.52
5.12
226,578.80
25
48,207
261
30
170
8,453.190
149,812.76
6
3
-
-
4,800.00
3.20
154,612.76
26
142,990
145
439
162
2,337.300
776,549.20
6
15
1
10.00
24,440.00
3.15
800,989.20
27
48,382
128
476
120
5,315.000
830,860.00
4
1
1
23.00
2,092.00
0.25
832,952.00
28
178,290
95
1,851
107
2,822.420
3,015,689.68
3
5
3
-
9,200.00
0.31
3,024,889.68
29
45,701
115
130
87
3,526.160
256,904.64
1
-
-
2.00
8.00
0.00
256,912.64
30
70,341
79
94
67
2,448.010
186,992.04
2
1
1
30.00
2,120.00
1.13
189,112.04
31
89,237
343
91
282
6,976.945
286,307.78
2
1
1
50.00
2,200.00
0.77
288,507.78
32
50,382
111
351
117
3,213.990
621,255.96
1
-
-
15.00
60.00
0.01
621,315.96
33
125,981
123
192
145
3,897.790
380,791.16
3
1
1
-
2,000.00
0.53
382,791.16
34
142,311
163
414
182
7,118.300
763,673.20
8
3
-
25.82
4,903.28
0.64
768,576.48
35
78,031
232
248
226
6,833.670
514,534.68
6
11
2
63.00
18,652.00
3.63
533,186.68
36
71,952
164
365
132
5,562.030
659,048.12
3
14
-
26.00
22,504.00
3.41
681,552.12
37
81,806
169
229
141
5,467.330
444,669.32
8
6
3
9.20
10,836.80
2.44
455,506.12
38
175,662
127
217
137
6,372.290
427,489.16
33
35
3
68.16
57,472.64
13.44
484,961.80
39
119,709
113
350
121
3,141.650
620,966.60
2
6
1
7.50
10,030.00
1.62
630,996.60
40
111,293
198
70
132
5,380.084
186,320.34
6
3
3
12.95
6,051.80
3.25
192,372.14
41
85,642
140
49
118
2,777.000
136,708.00
5
3
1
-
5,200.00
3.80
141,908.00
42
123,026
122
382
136
4,381.780
683,127.12
2
6
3
27.42
10,909.68
1.60
694,036.80
43
95,836
136
207
136
3,732.250
400,529.00
6
21
3
89.49
35,157.95
8.78
435,686.95
44
23,655
95
2
54
27,750.385
135,801.54
3
-
2
18.35
873.40
0.64
136,674.94
45
78,860
103
177
80
4,890.390
334,761.56
2
7
2
35.00
12,140.00
3.63
346,901.56
46
204,532
121
447
143
4,418.960
790,075.84
7
35
1
19.73
56,478.92
7.15
846,554.76
47
156,267
208
398
291
9,272.700
790,290.80
6
5
3
77.00
9,508.00
1.20
799,798.80
48
172,990
187
821
179
3,131.370
1,397,725.48
8
15
-
15.20
24,060.80
1.72
1,421,786.28
49
104,577
205
1,109
85
4,739.810
1,827,359.24
2
1
2
-
2,400.00
0.13
1,829,759.24
50
81,689
118
225
126
5,546.017
432,584.07
2
2
1
67.00
3,868.00
0.89
436,452.07
รวม /(เฉลี่ย)
5,676,648
7,741
23,664
0
45.16
37,862,580.63
317
737
1
15.40
1,179,661.59
3.12
39,042,242.22
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระหว่างปี 2556-2562 คิดเป็น 5,000 ไร่ โดยเพิ่มปีละ 1,350 ไร่
ปี 2562 ดำเนินการได้ 317 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 737 ไร่ 1 งาน 15.40 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 98.31 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2561 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,214 ไร่ - งาน 77.38 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 161.89 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2560 ดำเนินการได้ 376 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,267 ไร่ - งาน 69.98 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 168.96 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 750.00 ไร่)
ปี 2559 ดำเนินการได้ 525 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,338 ไร่ 3 งาน 85.82 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 103.32 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,296.00 ไร่)
ปี 2558 ดำเนินการได้ 600 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,095 ไร่ 3 งาน 93.49 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 81.18 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2557 ดำเนินการได้ 334 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 1,454 ไร่ 1 งาน 80.39 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 107.74 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 1,350.00 ไร่)
ปี 2556 ดำเนินการได้ 355 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 923 ไร่ 2 งาน 78.21 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 97.23 เทียบจากเป้าหมายรายปี (ปีละ 950.00 ไร่)
   รวม ดำเนินการได้ 2862 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 8,031 ไร่ 3 งาน 1 ตร.วา คิดเป็นร้อยละ 160.64 เทียบจากเป้าหมาย ( 5,000.00 ไร่)
    คิดเป็นร้อยละ 2.49 ต่อพื้นที่กทม. ((39042242.220467/1568737000)*100)

โดย : สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
    หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะ หมายถึง (1) พื้นที่สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง (2) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน (3) พื้นที่สวนที่ดำเนินการโดยหน่วยราชการอื่น
           และ (4) พื้นที่สวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
           * สูตรการคิดเป็น % ที่เพิ่มขึ้น = [ขนาดพื้นที่ ปี 2562 / ขนาดพื้นที่ ปี ก่อน] x 100
           ** สูตรการคิด% ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย = [ผลงานปีปัจจุบัน / เป้าหมายปีปัจจุบัน] x 100