รายงานจำนวนข้อมูลสวน 9 ประเภท (ณ วันที่ 12-04-2024 20:15:03)
ค้นหาข้อมูล

พิมพ์ข้อมูล

ลำดับ  รหัสพื้นที่ ข้อมูลปี ชื่อสวน ประเภทสวน ไร่ งาน วา พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ

 1

 20440

 2567  พื้นที่ว่าง ปากซอยตรีมิตร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  0.00  เขตคลองเตย  0

 2

 20320

 2567  ที่ว่างลานจอดรถ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)  พื้นที่อื่นๆ  1  1  24.00  เขตสวนหลวง  เอกชน

 3

 20423

 2567  พื้นที่เกษตรติดกับบริษัท PerfumersWorld Ltd  พื้นที่เกษตรกรรม  1  1  21.00  เขตดอนเมือง  เอกชน

 4

 20448

 2567  นาข้าว  พื้นที่เกษตรกรรม  10  2  84.00  เขตมีนบุรี  เขตมีนบุรี

 5

 20308

 2567  พื้นที่ว่างสังคมสงเคราะห์ 17  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  4.96  เขตวังทองหลาง  ไม่ทราบเจ้าของ

 6

 20317

 2567  พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว 1 ตรงข้ามั้ม PT ถนนหลวงแพ่ง  พื้นที่เกษตรกรรม  36  1  80.00  เขตลาดกระบัง  พื้นที่ส่วนบุคคล

 7

 20353

 2567  พื้นที่ทางการเกษตรบริเวณหลังปั้มก๊าซปตท.ถนนกัลปพฤกษ์  พื้นที่เกษตรกรรม  5  1  15.00  เขตจอมทอง  เอกชน

 8

 20401

 2567  ที่ว่างในซอยเทิดราชัน 3 (หมู่บ้านธนิกา ซอย 3)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  39.00  เขตดอนเมือง  เอกชน

 9

 20390

 2567  ที่ดินรกร้าง ถนนนาคนิวาส 48 แยก2 ซอย2 (1)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  0.00  เขตลาดพร้าว  เอกชน

 10

 20446

 2567  แปลงเกษตรผสมผสาน  พื้นที่เกษตรกรรม  7  0  3.00  เขตมีนบุรี  เขตมีนบุรี

 11

 20303

 2567  พื้นที่ว่างสังคมสงเคราะห์ 17  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  4.96  เขตวังทองหลาง  ไม่ทราบเจ้าของ

 12

 20307

 2567  พื้นที่ว่างสังคมสงเคราะห์ 17  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  4.96  เขตวังทองหลาง  ไม่ทราบเจ้าของ

 13

 20441

 2567  พื้นที่ว่าง ข้าง อาจณรงค์ไนบาซาร์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  64.00  เขตคลองเตย  0

 14

 20316

 2567  พื้นที่รกร้างตรงข้ามวัดราชโกษา ถนนขุมทอง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  1  14.00  เขตลาดกระบัง  พื้นที่ส่วนบุคคล

 15

 20309

 2567  พื้นที่ว่างสังคมสงเคราะห์29  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  87.04  เขตวังทองหลาง  ไม่ทราบเจ้าของ

 16

 20328

 2567  แปลงเกษตรผสมผสาน  พื้นที่เกษตรกรรม  33  2  96.00  เขตมีนบุรี  เขตมีนบุรี

 17

 20354

 2567  พื้นที่ทางการเกษตรบริเวณหลังปั้มก๊าซปตท.ถนนกัลปพฤกษ์  พื้นที่เกษตรกรรม  5  1  15.00  เขตจอมทอง  เอกชน

 18

 20382

 2567  สนามฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคา  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  90.00  เขตคลองเตย  โรงเรียนปทุมคงคา

 19

 20409

 2567  ที่่ว่างด้านหน้าวัดเทพนิมิตร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  51.00  เขตดอนเมือง  เอกชน

 20

 20404

 2567  พื้นที่ว่างซอยลาดพร้าว 69  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  91.95  เขตวังทองหลาง  ไม่ทราบเจ้าของ

 21

 20427

 2567  ที่ว่างตรงข้ามบ้านเลขที่ 32/34  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  0.00  เขตหลักสี่  เอกชน

 22

 20445

 2567  ไร่หญ้า  พื้นที่เกษตรกรรม  14  3  53.00  เขตมีนบุรี  เขตมีนบุรี

 23

 20299

 2567  พื้นที่ว่างซอยพหลโยธิน 67 กลางซอย ติดร้านบ้านสวนเด็กเส้น  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  70.00  เขตบางเขน  เอกชน

 24

 20301

 2567  พื้นที่ว่างซอยพหลโยธิน 48 สายหยุดอุทิศ 1/2 แยก 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  0.00  เขตบางเขน  เอกชน

 25

 20305

 2567  พื้นที่ว่างสังคมสงเคราะห์ 17  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  4.96  เขตวังทองหลาง  ไม่ทราบเจ้าของ

 26

 20306

 2567  พื้นที่ว่างสังคมสงเคราะห์ 17  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  4.96  เขตวังทองหลาง  ไม่ทราบเจ้าของ

 27

 20314

 2567  พื้นที่ว่างสังคมสงเคราะห์ 35  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  52.01  เขตวังทองหลาง  ไม่ทราบเจ้าของ

 28

 20473

 2567  ที่ว่างลานจอดรถ THE MASTER  พื้นที่อื่นๆ  0  2  52.00  เขตสวนหลวง  เอกชน

 29

 20315

 2567  พื้นที่รกร้างข้างร้าน Big C ถนนหลวงแพ่ง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  30  1  0.00  เขตลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง

 30

 20319

 2567  พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวข้างคลองพระยาเพชร ถนนหลวงแพ่ง  พื้นที่เกษตรกรรม  38  3  91.00  เขตลาดกระบัง  พื้นที่ส่วนบุคคล

 31

 20421

 2567  สนามกีฬาโรงเรียนดาราคาม  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  0.00  เขตคลองเตย  โรงเรียนดาราคาม

 32

 20367

 2567  พื้นที่รกร้างซอยเทอดไท  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  0.00  เขตภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ

 33

 20326

 2567  แปลงไร่นาสวนผสม  พื้นที่เกษตรกรรม  20  3  86.00  เขตมีนบุรี  เขตมีนบุรี

 34

 20327

 2567  แปลงเกษตรผสมผสาน  พื้นที่เกษตรกรรม  3  1  24.00  เขตมีนบุรี  เขตมีนบุรี

 35

 20398

 2567  พื้นที่ว่างริมซอยอนามัยงามเจริญ 14  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  0.00  เขตบางขุนเทียน  หน่วยงานเอกชน

 36

 20365

 2567  พื้นที่รกร้างในซอยวัดมะพร้าวเตี้ย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  0.00  เขตภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ

 37

 20357

 2567  หลังโชร์รูมโตโยต้า ถนนกัลปพฤกษ์  พื้นที่เกษตรกรรม  0  2  83.00  เขตจอมทอง  เอกชน

 38

 20400

 2567  แหล่งน้ำในซอยเทิดราชัน 3  แหล่งน้ำ  2  3  37.00  เขตดอนเมือง  เอกชน

 39

 20408

 2567  บ่อเลี้ยงปลาข้างปั๊มน้ำมัน PT ถนนหลวงแพ่ง  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  12  0  6.97  เขตลาดกระบัง  พื้นที่ส่วนบุคคล

 40

 20402

 2567  ที่ว่างท้ายซอยเทิดราชัน 3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  91.00  เขตดอนเมือง  เอกชน

 41

 20424

 2567  ข้างบ้านเลขที่ 32/18 ซอยยิ้มสยาม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  0.00  เขตหลักสี่  เอกชน

 42

 20383

 2567  สนามบาสเกตบอลโรงเรียนปทุมคงคา  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  55.00  เขตคลองเตย  โรงเรียนปทุมคงคา

 43

 20366

 2567  พื้นที่รกร้างในซอยราชพฤกษ์ 5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  0.00  เขตภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ

 44

 20391

 2567  ที่ดินรกร้าง ถนนนาคนิวาส 48 แยก2 ซอย2 (2)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  60.00  เขตลาดพร้าว  เอกชน

 45

 20438

 2567  ที่ว่างตรงข้ามอู่จิรวัฒน์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  80.00  เขตดอนเมือง  เอกชน

 46

 20444

 2567  ไร่หญ้า  พื้นที่เกษตรกรรม  10  3  1.00  เขตมีนบุรี  เขตมีนบุรี

 47

 20304

 2567  พื้นที่ว่างสังคมสงเคราะห์ 17  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  4.96  เขตวังทองหลาง  ไม่ทราบเจ้าของ

 48

 20449

 2567  ที่ว่างติดกับบ้านเลขที่ 77/3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  0.00  เขตหลักสี่  เอกชน

 49

 20300

 2567  พื้นที่ว่างซอยพหลโยธิน 48 ข้างหมู่บ้านเจษฎา 4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  0.00  เขตบางเขน  เอกชน

 50

 20318

 2567  พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว 2 ตรงข้ามั้ม PT ถนนหลวงแพ่ง  พื้นที่เกษตรกรรม  41  1  0.00  เขตลาดกระบัง  พื้นที่ส่วนบุคคล
 รวม                  

  หน้าที่   | 1 23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144